Samen sterk

Hieronder vindt u een weergave van een aantal bevriende partijen die samen met Mirada alle processen en diensten binnen één organisatie kunnen ondersteunen en vanwege hun vele jaren ervaring en professionaliteit een Added Value bieden voor de organisatie. Hierdoor zijn wij juist complementair en niet concurrerend.

Ze opereren volledig onafhankelijk maar gezamenlijk zijn ze wel sterk. Vanwege hun diverse competenties kunnen zij de klanten een optimale ondersteuning bieden bij de opdrachten.

MareVisie

De professionals van MareVisie realiseren al meer dan 10 jaar succesvol projecten. Organisaties die de slagingskans van hun projecten willen vergroten en het eigen projectmanagement op een hoger plan willen brengen, huren de professionals van MareVisie in. De Basis ligt in internationaal erkende proejctmanagement methodieken en standaarden zoals Prince2, IPMA en Time IT, die zij ook bij klanten implementeren.

De circa 10 gecertificeerde en resultaatgerichte professionals zetten hun uitgebreide expertise in als opdrachtgever, projectmanager, projectsupport of trainer/coach om een blijvende verandering te realiseren voor u.

MareVisie is ook de officiële implementatie partner van Mirada voor het implementeren en begeleiden van de klant bij de implementatie van Time IT.

GPR IT Consultancy

GPR IT Consultancy levert diensten op het gebied van Informatie Technologie. Dit zowel op basis van detachering als onder eigen beheer.

GPR IT Consultancy vindt uw bedrijfsproces het belangrijkste. Uw IT middelen moeten u daar niet van afleiden. GPR IT Consultancy wil uw zorgen om IT overnemen. Dat kan zijn van het oplossen van een probleem tot en met het volledig beheren van uw IT middelen. GPR IT Consultancy streeft naar partnership met haar klanten, waarbij onderling vertrouwen en betrokkenheid een groot goed is.

Aziza

Aziza biedt een dienst aan accountants- en administratiekantoren. Deze dienstverlening geeft een antwoord op het knelpunt dat de software voor personeels- en salarisadministratie niet aansluit bij het berichtenverkeer naar afnemers. Met de dienstverlening van AZIZA kan – afhankelijk van de hoeveelheid en complexiteit van de berichtenstroom – de besparing tussen 10% en 50% van de huidige kosten bedragen.

van Laarhoven Consulting

Van Laarhoven Consulting is een SAP consultancy bureau dat de bedrijven management ondersteuning geeft gedurende de gehele levenscyclus van SAP. Er wordt project / programma management geleverd bij zowel de implementatie als bij upgrades. Daarnaast levert van Laarhoven Consulting adviesdiensten op het gebied van beheer (SAP Competence Centre) en outsourcing.

Business Connections Europe BV

Business Connections Europe BV is gespecialiseerd in het detacheren van onafhankelijke ICT professionals. Al jaren plaatsen wij met succes automatiseringsdeskundigen op projecten bij diverse opdrachtgevers. We doen zaken met natuurlijke personen en zelfstadige ondernemers, waarbij we de regels en wetten die verbonden zijn met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid strikt naleven, waardoor we een waarborg kunnen leveren in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid. Naast detachering biedt BCE ook structurele oplossingen door middel van werving & selectie.

Verwezenlijking van strategische doelstellingen kunnen niet plaatsvinden met materiële middelen alleen, juist de mens in de organisatie wordt steeds meer gezien als de belangrijkste factor voor succes. Al onze automatiseringsdekundige verlenen diensten op ieder hun eigen gebied van expertise op uiteenlopende technologische omgevingen. BCE is hierdoor een belangrijk klankbord voor haar klanten en stellen dus hoge eisen aan persoonlijk contact en commitment van onze professionals.