D.T.K.M. Consultancy

DTKM Consultancy is de werkmaatschappij van Mirada van waaruit het product Time IT wordt verkocht en van waar ook consultancy werkzaamheden zoals training en begeleiding worden geregeld.

Voor informatie hieromtrent verwijs ik u naar info@mirada.nl